Tv stolići i komode

Tv stolići i komode namjenjene su za smještanje televizora. Uglavnom spadaju u namještaj dnevnog boravka, mada, u posljednje vrijeme se koriste i u dječijim sobama, spavaćim sobama, u poslovnim prostorima, i slično. Takođe, ne izrađuju se samo za domaćinstva, već se često naručuju i za prdajne prostore, kancelarije, manje sale za prezentacije, …

Između tv stolića i komode postoje određene razlike:

  1. Osim osnovne funkcije za smještaj TV-a, komoda ima i druge funkcije. Uglavnom je to i prostor za smještanje i drugih tehničkih uređaja, prostor za kompakt diskove i slično.
  2. Tv stolić nema drugih namjena osim za smještanje televizora.

TV prijemnik je nekako uvijek centralni dio neke prostorije. Zbog toga je veoma bitno da vodite računa da bude postavljen na moderne, praktične, elegantne stoliće i komode iz naše proizvodnje.