Deformacija materijala
Za razliku od aluminijumskih i pvc profila, drvo se ne deformiše pri promjenama temperature, ali su deformacije moguće zbog promjena vlažnosti. Adekvatnom pripremom i obradom drveta, kao i tehnologijom izrade, ove deformacije se svode na dozvoljene granice.